"Eğer dünyayı kurtarmak için bir saatim olsaydı, 59 dakikayı sorunu tanımlamaya, 1 dakikayı çözmeye harcardım." A. Einstein

Yeni fikirleri bulmadan önce sorunları ve ihtiyaçları doğru bir şekilde görüp tanımlıyoruz. Araştırma ekiplerimiz odağımızda yer alan sosyal sorunlarla ilgili derinlemesine araştırmalar yapıyorlar. Bu araştırmaları yaparken sorunun köküne inerek onu doğru bir şekilde tanımlamaya çalışıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki doğru tanımlanmış bir sorun ya da ihtiyaç çözümün yarısı demektir. Bunun için öncelikle toplumsal ve bireysel olarak çoğu zaman kanıksadığımız sorunlar üzerine yeniden düşünüyoruz. Başkalarıyla konuşarak sorunlara yeni bir pencereden bakıyoruz. Bilimsel çalışmaları titizlikle inceleyip raporluyoruz. Uzman görüşleri, odak grup çalışmaları, anketler ve diğer araştırma yöntemleri ile elde ettiğimiz verilere dayanarak sorun ve ihtiyaçları tanımlamaya yönelik araştırma raporlarımızı oluşturuyoruz.

Araştır, Gözlem Yap, Öğren
Cevaplar çoğunlukla soruların içinde gizlidir.