Son aşamada artık uygulanmaya hazır olan projede yer alacak profesyonel ve gönüllülerle iş planlarının oluşturulması, proje ortakları ve fonların tespiti için gerekli sunum çalışmaları ve projenin kamuya duyurulması yer almaktadır.

Projenin istenen iyiliği sunabilmesi için sürdürülebilir olması gerekir. Kar amacı gütmeyen bir kurum olan İyilik Tasarım Merkezi’nde projelerimizin başarısını ölçmek için etki değerlendirmesine önem veriyoruz. Bu son aşamada hayata iyilik katmak için bir araya gelen tüm proje paydaşlarımızla derinlemesine etki analizleri yapıp bunları raporluyoruz.

Hayata Bir İyilik Kat
İnsanın nasibi hayali kadardır." F. Attar