İyilik Tasarım Merkezi dünyanın daha iyi bir yer olması amacıyla yenilikçi fikirleri hayata geçirmek için çalışan bir sosyal inovasyon merkezidir.

Bizce yenilik iyiliğin yayılmasına katkıda bulunduğunda anlamlıdır. Sahip olduğumuz iyilikleri korumak ve yaymak için zamanın yeni imkanlarından faydalanabilmek ve bu iyilikleri değişen ihtiyaç ve sorunların çözümü olarak yeniden sunabilmek gerekir. İyilik Tasarım Merkezi bir sosyal inovasyon merkezi olarak bireylerin ve toplumun iyiliğini birbirinden ayırmadan ele alır. Bireyin ve toplumun iyiliği ise fiziksel, zihinsel ve ruhsal iyiliğin bir arada olmasıyla mümkündür. İyilik Tasarım Merkezi'nde geliştirilen projeler bu üç alanda ortaya çıkan problemlere iyi niyetli herkesin katılımıyla yenilikçi ve özgün çözümler sunmayı hedeflemektedir.

İyilik Tasarım Merkezi dünyanın daha iyi bir yer olması amacıyla yenilikçi fikirleri hayata geçirmek için çalışan bir sosyal inovasyon merkezidir.
Yenilikçi fikirlerle iyiliği genişletiyoruz.