Sorunu doğru tanımlayıp konu hakkındaki araştırma raporlarımızı oluşturduktan sonra sorunun çözümüne yönelik proje fikirleri üretmeye çalışıyoruz.  

Bu aşamada farklı disiplinlerden bir araya gelmiş uzman ve öğrencilerden oluşan yenilik takımlarımızla yoğun fikir geliştirme toplantıları düzenliyoruz. Kimi zaman tasarım odaklı düşünüyor kimi zaman da zihin haritaları oluşturuyoruz.Bazen en iyi fikirler hiç beklemediğiniz yerden çıkabilir. Bu sebeple ilgili olan herkesin katkısını alabilmek için online platformumuz üzerinden açık ve kapalı çağrılara çıkıp tartışmalar yürütüyoruz. Buradan gelen fikirleri bazen kendimiz geliştiriyor bazen de bir sosyal kuluçka merkezi olarak fikrin geliştirilmesine rehberlik ediyoruz.

Fikir Üret
İyi fikirler, bazen hiç beklemediğiniz yerden çıkabilir.