Tecrübe Paylaşımları

    Sosyal girişimin ne olduğuna dair çok şey okuyup dinliyoruz. Fakat hala konuyla ilgili kafa karışıklığımız devam ediyor. İngiltere'de sosyal girişimcilik üzerine doktora çalışmasına devam eden Ayşe Seyyide Kaptaner, sosyal girişimcilik üzerine kendi araştırmalarından örnekleri ve dezavatajlı öğrencilerin eğitimine yönelik kurucularından olduğu SchoolX girişimiyle ilgili detaylı bilgileri sunacağı konuşmasıyla İyilik Tasarım Merkezi'nde olacak.