İnovasyon Nedir?

  • Yayınlanma Tarihi: 22 Ocak 2020

Bu kelimeyi neredeyse artık hayatın her alanında sıklıkla duyuyoruz. Aile, iş, eğitim ve arkadaş çevremizde farklı boyutlarıyla hep gündemimize geliyor. Haftasonu planlarımızda, ders çalışma tekniklerimizde, makarna için hazırladığımız sosun yapılış biçiminde, toplantı mekanlarımızda ya da gündemlerimizde farkında olmadan inovasyon denemelerine kalkışıyoruz. Bir kavramın bu kadar sıklıkla kullanılması haliyle üzerinde tortular oluşmasına, yanlış kullanımlara ya da benzer başka kavramlarla karışmasına sebep olabiliyor.

Peki nedir inovasyon?

Her ne kadar kelime kökeni itibariyle kesin bir kaynak belirlenemese de yenilik ile inovasyon arasındaki doğrudan ilişkinin kesinliğinden bahsedilebilir. Yeni bir fikir, yenilikçi düşünceler, yeni araçlar ve metodlar, yeni kullanım biçimleri… Hepsinin ortak özelliği yeniliğindedir. Peki her yenilik inovasyon olarak tanımlanabilir mi? TÜBİTAK ya da uluslararası araştırma geliştirme merkezlerinin konuyla ilgili yazılı dokümanları incelendiğinde inovasyonun yeni bir fikri pazarlanabilir bir ürün veya hizmete, yeni bir üretim ya da dağıtım  metoduna dönüştürülme süreci olarak tanımladıkları görülür. Dolayısıyla esas olan bu yeni fikirlerin bir değer üretmeye, fayda sağlamaya yani bir başarıya ulaşmış olmasıdır.

İnovasyonun (inovation) yeni olanla yakın bağı içinde yeniliğin olduğu başka kavramlarla karıştırılmasına sebep olur. Bu karışıklığa ve karşılaştırmaya en çok maruz kalan kelime icattır (invention). En saf haliyle, icat, bir ürünün ilk kez ortaya çıkarılması ya da bir işlemin, sürecin ilk kez başlatılması olarak tanımlanabilir. İnovasyon ise birisi mevcut bir ürün, süreç veya hizmet üzerinde iyileştirmeler yapıp, önemli bir katkıda bulunduğunda ortaya çıkan değişimle birlikte gerçekleşir.

Mikroişlemciyi düşünün. Birisi mikroişlemciyi icat etti. Ancak, mikroişlemci, devre kartındaki bir parçadan başka bir şey değildi. Zamanla mikroişlemcinin kullanım biçimlerinde, formunda, üretim süreçlerindeki yenilikçi değişiklikler artık hayatımzın ayrılmaz parçası olan yüzlerce teknolojik ürünün oluşmasına imkan sağladı.

Bu bakımdan inovasyon keşfedilen yeniliklerin hayatımızın içerisine farklı biçimlerde yerleştirilme süreci olarak da görülebilir. Herhangi bir yeniliğin başarılı olabilmesi ise bir sorun ya da ihtiyaca karşılık gelebilmesi ile doğru orantılı. Yaşanılan zorlukların çözümünde kullanılabilecek fırsatlar biraraya geldiğinde inovasyonun filizlenmesine imkan sağlayacak ortamın da şekillenmesi mümkün olur.