Anca Beraber Kanca Beraber: Grup Çalışması

  • Yayınlanma Tarihi: 12 Temmuz 2021
  • Yazar: Hatice Kamalı

Günlük hayattan tutun da iş dünyasına kadar pek çok alanda, “Grup/ takım/ ekip çalışmasına yatkınlık” aranan ve takdir edilen yetkinliklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki neden?  Çünkü etkili bir grup çalışması beraberinde uyumu, katılımı, üretkenliği ve çeşitliliği getirir. Ortaya çıkan sonuç da beklendiği üzere tüm taraflar için tatmin edici olur.

Grup çalışmasını kısaca grup üyelerinin ortak bir amaç etrafında yeteneklerini, bilgilerini birleştirmeleri ve ortak bir sonuca ulaşmaları olarak tanımlamak mümkün. Ancak grupla çalışmanın bireysel çalışmadan daha kolay olduğunu her zaman için söylemek zor.  İyi bir grup çalışması sağlamak için grup içindeki bireylerin iyi birer dinleyici olmak, zayıf ve güçlü yanlarının farkında olmak gibi bazı niteliklere sahip olması şart. Yüksek motivasyon sahibi olmak da bu niteliklerden biri ki yalnızca grup çalışmasının sağlayacağı faydaların bilincinde olmak bile bu motivasyonu arttırabilir.

Grup Çalışmasının Faydaları Nelerdir?

Bilgi ve deneyim paylaşımı: Bir işyerinde çalışanların her birinin farklı deneyimleri, farklı bilgi birikimleri bulunur.  Grup çalışması bu birbirinden farklı birikimlerin bir araya gelmesine ve grubun diğer fertleriyle paylaşılmasına zemin hazırlar. Bu da dolayısıyla zor bir problemin veya projenin çok farklı boyutlarıyla ele alınması demektir.

Fikir üretimi: Grup halinde yapılan tartışmalar sonucunda ortaya çıkan fikirlerin sayısı bireysel akıl yürüterek elde edilecek fikirlerden daha fazladır. Çünkü grup atmosferi kişiyi düşünmeye ve fikir üretmeye iter. Tartışmalar kişiye farklı fikirlerin kapısını aralayabilir. Böylelikle hem üretkenlik hem de verim artar.

Daha az hata, kontrollü işleyiş: Bireysel bir çalışmada bilgilerin doğruluğunu teyit edecek kişi de hataları fark edip düzeltecek kişi de yalnızca sizsiniz. Ancak bir grup çalışmasında, grup arkadaşları birbirlerinin yanlışlarını düzelterek hataların büyük problemlere dönüşmesini engellerler. Grup çalışması bu açıdan bakınca kendi içinde bir kontrol ve denge mekanizma kurar.

Destek: Bireysel çalışmalarda, çalışan motivasyonunu kaybetmeye daha yakındır. Ancak grup çalışmasında diğer üyelerden alınan destek kişiyi daha üretken ve azimli olmaya itebilir. Ayrıca desteklendiğini düşünen çalışan risk almaya daha hazırdır, fikirlerini güvenli olmadığı korkusuyla geri çekmez. Takım ruhunun ortaya çıkardığı atmosfer çalışanların üretkenliğini arttırdığı gibi işlerine daha motive bir şekilde yaklaşmalarına yardımcı olur.

Etkili Bir Grup Çalışması Nasıl Olur?

Her zaman kolay olmasa da ideal bir grup çalışmasına ve sonucunda beklenen pozitif çıktılara ulaşmak belli şartlar sağlandığında gayet mümkün. Bunun için öncelikle grup üyeleri arasında güçlü bir iletişim olması gerekir. Grup arkadaşlarınızla sürekli diyalog halinde olun, güncel gelişmelerden birbirinizi haberdar edin, birbirinizi dinleyin. Bu çalışma arkadaşlarınıza saygınızı gösterir ve grup içerisinde bir güven ilişkisi kurulmasını sağlar.

Bununla alakalı olarak, her bir üyenin güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmak ise grup çalışmasını etkili hale getirmek için bir diğer gereklilik. Böylelikle, bir görev dağılımı yapıldığında her grup üyesi yetkin olduğu bir alanda sorumluluk alır; bu da motivasyon artışını beraberinde getirir.

Etkili grup çalışmalarının olmazsa olmaz özelliklerinden bir diğeri de çalışanların öneri ve fikirlerini rahatça ifade edebilmesi. Saygı esasına dayalı bir atmosferde gerçekleşen grup çalışmaları, çalışanların daha üretken olmasının önünü açar, grup içindeki beyin fırtınalarına katılımı arttırır.

Son olarak grup üyelerinin desteğini hisseden çalışanlar, zorlu çalışma koşullarıyla baş etmede daha başarılı olurlar.  Etkili bir grup çalışmasında, grup üyeleri birbirlerinin motivasyonlarını arttırırlar.  Belli bir zorluk karşısında grubun göstereceği direnç, grup üyeleri arasındaki bağın güçlülüğü ile doğru orantılıdır.